Phone us

(024)-38363648

MS 4000

Thiết kế cho các khu vực tội phạm cao. Nó có một vỏ bằng thép không gỉ vát nên nó không thể được pried từ nơi lắp đặt của nó, có một bề mặt phía trước có thể chịu được một viên đạn từ một khẩu súng lục .357 hoặc 9mm, và có khả năng chống cháy. Ngoài các lỗ lắp phía trước bình thường, nó còn có các lỗ vít gắn "mù" phía sau để tăng cường bảo mật.

Liên hệ