Phone us

(024)-38363648

MS 3000

MicroStar được thiết kế để gắn trực tiếp trên một cửa sổ kim loại / khung cửa hoặc bất kỳ vị trí khác một người đọc nhỏ là cần thiết. Kích thước chỉ là 3,4 ″ x 1,4 ″ x 0,38 ″ (86 mm x 36 mm x 10 mm) với phạm vi đọc lên đến 4 ″ (10 cm).

Liên hệ