Phone us

(024)-38363648

License Plate Recognition

Trung tâm điều khiển Avigilon HD LPR cung cấp LPR đơn lẻ và nhiều làn đường với độ chính xác HD từ một máy ảnh duy nhất. Tích hợp hoàn toàn với ACC và kết hợp với bộ thu LPR của Avigilon, LPR có độ nét cao chiếm được biển số xe với chi tiết đáng kinh ngạc trong mọi điều kiện, 24 giờ mỗi ngày.

Liên hệ

Sản phẩm tương tự