Phone us

(024)-38363648

H4 Edge Solution (ES)

Là một thiết bị internet, dòng máy ảnh H4 Edge Solution (ES) ghi video trực tiếp vào ổ cứng trạng thái rắn và kết hợp hình ảnh độ phân giải cao, phân tích video tự học, chức năng ghi video mạng và video Avigilon Control Center được nhúng phần mềm quản lý để tạo ra giải pháp giám sát thông minh tất cả trong một.

Liên hệ

Sản phẩm tương tự