Phone us

(024)-38363648

EF-8000L

Sản phẩm có thể mở cửa theo 4 cách thức: thông qua vân tay, mật khẩu, thẻ thông minh và các phím khẩn cấp
1. Durable cơ thể kim loại chống lại những cú sốc bên ngoài và lửa
2. Tự động khóa, khóa lại, chức năng khóa đôi để thuận tiện và bảo mật cho người dùng
3. Số ngẫu nhiên và các tính năng Multi-touch giúp tăng cường bảo mật mật khẩu. (Có sẵn mật khẩu nhập 1 lần)
4. Có thể đăng ký tối đa 100 dấu vân tay
5. Lên đến 30 thẻ thông minh có thể được đăng ký
6. Trong trường hợp khẩn cấp, sử dụng chìa khóa cơ khí để mở cửa
7. Một lần chạm Đóng và mở thao tác che dấu vân tay
8. hoạt động với 9V pin từ bên ngoài khi pin nội bộ được thải ra
9. Phát hiện lửa từ bên trong ngôi nhà, khi nhiệt độ tăng lên trên bình thường, nó sẽ tạo ra một báo động và tự động mở cửa
10. sẽ cảm giác và tạo ra chống prank và lực lượng đột nhập trong báo động

Liên hệ