Phone us

(024)-38363648

DCD-AE3

DCD-AE3 là Máy dò nhiệt gia tăng tỷ lệ với bộ phận nhiệt độ cố định 60 ° C sử dụng mạch điện trở và mạch tuyến tính để cung cấp bộ dò nhiệt phản ứng tuyến tính chính xác.
DCD-AE3 là lý tưởng để sử dụng khi nhiệt độ môi trường xung quanh tồn tại, chẳng hạn như phòng sấy hoặc thiết bị báo khói không phù hợp do có hơi nước hoặc khói nấu ăn như trong bếp / bếp.
DCD-AE3 được hỗ trợ trên phần lớn các hệ thống thông thường. Một thiết bị đầu cuối thứ ba cung cấp đầu ra chỉ báo từ xa.

Liên hệ