Phone us

(024)-38363648

CLB-E

CLB-E là một Beacon thông thường để sử dụng trên 24 V Sounder Circuits.
Các đơn vị được trang bị với một ống kính Fresnel và đèn LED cường độ cao, một thiết kế mà sản xuất một đèn flash có thể nhìn thấy rất cao. Vỏ chính xác phù hợp với phạm vi phát hiện CDX về hình dạng và màu sắc cung cấp tích hợp liền mạch.

Liên hệ