Phone us

(024)-38363648

CAI-720

Két an toàn điện tử được thiết kế để cải thiện an toàn và bảo mật cá nhân trong khi cải thiện hệ thống an ninh của ngân hàng.
Loạt CAI sử dụng cấu trúc khung đúc sẵn để cải thiện tất cả các khía cạnh bảo trì như di dời, mở rộng, phá dỡ và lắp đặt mới.
Hộp ký gửi an toàn điện tử bao gồm một điều khiển máy tính chính và hệ thống xác thực khóa khách hàng thứ cấp. Chúng tôi đã cải thiện sự tiện lợi và bảo mật thông qua hệ thống sinh trắc học hoặc xác thực mật khẩu và chúng tôi duy trì hệ thống xác thực khóa khách hàng thứ hai cho sự ổn định tâm lý của khách hàng. Hệ thống khóa chính thủ công cũng được cung cấp cho các tình huống không mong muốn như cúp điện, lỗi máy tính, v.v.

Liên hệ